Wstecz

1. Adoracja przy franciszkańskim żłóbku - Wprowadzenie

Panie Jezu ponad 2 tysiące lat minęło od chwili, gdy przyszedłeś na świat w betlejemskiej szopce. Objawiłeś nam wtedy swoją miłość, która nie zna żadnych granic. Ukochałeś każdego człowieka. Przychodzimy dziś jako członkowie i Wspólnoty Modlitewnej Trudnych Małżeństw SYCHAR, by powiedzieć Ci, że bardzo Cię kochamy i że z miłością otwieramy swoje serca dla Ciebie i naszych braci. Przychodzimy z kolędowa niem, z radością, że się narodziłeś. Przychodzimy, żeby Ci podziękować za Twoje narodzenie. Pragniemy też podziękować św. Franciszkowi za odtworzenie, przed ośmioma wiekami, cudu Bożego Narodzenia. Posłuchajmy krótkiej historiifranciszkańskiego żłóbka.

„W Geccio – 12 km od Fonte Colombo –znajdowała się obszerna grota, wymyta ze skał wulkanicznych, służąca w okresie zimowym za schronienie dla owiec. Pasterze częściowo czuwali przy nich w obawie przed wilkami. U wejścia do jaskini często palili ogniska i otuleni w nędzne kapoty spędzali w ten sposób długie, zimowe noce. Nad grotą, podobnie jak w całej dolinie Rieti, rosły potężne dęby, białe skały świeciły od księżyca jak tarcze rycerzy, bluszcze pięły się po nich, tworząc fantastyczne sploty zieleni. Księżyc zaglądał tu srebrzystymi oczami i zbliżał niebo usiane gwiazdami w migocie zastygłych promieni. Woń ziół i zwiędłego kwiecia rozpływała się wokół groty niby kadzidło. A niżej wielka, obszerna dolina, nad nią grzebienie sinych gór oblanych blaskiem księżyca. Oto sceneria szopkowa, w której Franciszek na nowo dał ludziom Zbawiciela.
W środku jaskini kazał Franciszek ustawić skromny ołtarz. Nad ołtarzem umieszczono prawdziwy żłób bydlęcy, wydłubany z kłody drzewnej, używany do karmienia bydła. Słoma, siano, trzcina polna miały dekorować ziemię i występujące z niej głazy kamienne. Kazał też Franciszek postawić po jednej stronie żłobu żywego osła, po drugiej białego wołu, a resztę dekoracji uzupełnić owcami, o które nie było trudno. Kiedy ciemności objęły dolinę, do której przybyli ludzie zaproszeni przez braci ze wszystkich okolic, zapłonął stos. Ogień podniósł się wysoko ku skałom i oświetlił drzewa. Wielka część doliny, olśniona blaskami, otwierała się jak ogromna brama na szeroki świat. Ze szczytu pobliskiego wzgórza schodził Anioł w bieli, trzymając pochodnię w ręce, zwiastując radosną Nowinę -jak w Ewangelii św. Łukasza 2,1 - 16. W ten sposób małe Gerccio, osada nikomu nie znana do tego czasu, stało się nowym Betlejem w Kościele Bożym.
Franciszek jako diakon asystował do Mszy św., w czasie której odśpiewał Ewangelię o Bożym Narodzeniu. Czy Franciszek przypuszczał, że przeżycie pasterki w Greccio da początek zwyczajowi urządzania szopek na całym świecie? Czy przewidywał, że przy wigilijnym stole ludzie będą łamać się opłatkiem i ze łzami w oczach wzajemnie przebaczać sobie winy? Że tysiące pieśni kolędowych rozweseli świat ludzki, często skłócony, zwaśniony, podzielony wojnami, aby przynajmniej w Boże Narodzenie człowiek przypomniał sobie, jak dobry jest Bóg, który chciał stać się człowiekiem ...”

Podziękujmy Ojcu niebieskiemu za Narodziny Dzieciątka Jezus!

Dzisiaj w Betlejem ..

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje,
i Józef stary, i Józef stary
Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce
ludzi oswobodzi

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie
od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu
kosztowne złożyli

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

2. Adoracja przy franciszkańskim żłóbku - Przeproszenie

Wiemy Panie, że nie zawsze nasze czyny były zgodne z naszą wyznawaną wiarą, dlatego pragniemy Cię Jezu przeprosić.

Za wszystkie moje grzechy, nałogi które Cię zasmucają, obrażają i ranią...przepraszamy cię Panie
Za grzechy niepamięci o Tobie obecnym pośród nas w Eucharystii...przepraszamy cię Panie
Za lekceważenie Mszy świętej w niedziele...przepraszamy cię Panie
Za rany zadane moim najbliższym; Rodzicom; Rodzeństwu; Żonie; Mężowi; Dzieciom; Przyjaciołom...przepraszamy cię Panie

Wśród nocnej ciszy ...

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.

3. Adoracja przy franciszkańskim żłóbku - Dziękczynienie

W ten szczególny czas jakim jest nasze czuwanie przed Tobą Dzieciątko Jezus, pragniemy podziękować za wszelkie otrzymane łaski: po każdym wezwaniu zachowamy chwilę ciszy.

Dziękujemy Ci, Boże nasz za to, że dajesz się nam w Komunii świętej...
Dziękujemy Ci, że pomagasz nam pokonać nasze smutki; cierpienia i trudy...
Dziękujemy Ci, że w Hostii ukryty, masz dla nas zawsze czas, aby nas wysłuchać i z nami porozmawiać...
Dziękujemy Ci, że jesteś ciągle gotowy nieść nam wszelką pomoc gdy jesteśmy bezradni i bezsilni...
Dziękujemy Ci za kończący się rok 2012, za wszystko dobro doświadczone w tym roku...
Dziękujemy Ci za wszystko co pomaga mi być z Tobą w Twoim i moim domu: za słowa bliskich, słowa kapłanów, za Ewangelię, liturgię oraz sakramenty...
Dziękujemy Ci za codzienne dobra, których nam hojnie udzielasz: za zdrowie, pożywienie, radosne chwile, za wielkie dobra naszego codziennego życia, za Rodzinę, Ojczyznę oraz Kościół...

Gdy się Chrystus rodzi

Gdy się Chrystus rodzi,
i na świat przychodzi.
Ciemna noc w jasności
promienistej brodzi
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!

Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych strzegl1.
Aby do Betlejem,
czym prędzej pobiegl1.
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel,

Gloria...

"O niebieskie Duchy,
i posłowie nieba.
Powiedzcież wyraźniej
co nam czynić trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy".

Gloria...

"Idźcież do Betlejem,
gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite,
w żłobie położone:
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski".

Gloria...

4. Adoracja przy franciszkańskim żłóbku - Prośby

Ty Panie znasz nas, wiesz, że nosimy w sobie wiele pragnień i próśb. Dlatego chcemy Ci je przedstawić i prosić, abyś nas wysłuchał.

Prosimy za ludzi głodnych na świecie, aby mogli jeść swój chleb i już nigdy nie cierpieli głodu...wysłuchaj nas Panie
Prosimy o pokój na świecie, by nie było wojen, zabitych, ludzi pozbawionych domów i wolnej ojczyzny... wysłuchaj nas Panie
Prosimy za ludzi nękanych klęskami żywiołowymi: trzęsieniami ziemi, powodziami, huraganami, wybuchami wulkanów...wysłuchaj nas Panie
Prosimy o powrót do zdrowia dla ludzi chorych i cierpiących...wysłuchaj nas Panie
Prosimy o pracę dla bezrobotnych i nie mogących znaleźć pracy...wysłuchaj nas Panie
Prosimy o prawdziwą mądrość, abyśmy umieli w życiu wybierać to, co jest naprawdę ważne...wysłuchaj nas Panie

Cicha noc...

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.

5. Adoracja przy franciszkańskim żłóbku - Zakończenie

Na zakończenie naszego czuwania chcemy Boże Cię uwielbić za to, iż nie pozostawiłeś nas samych, ale przyszedłeś na ziemię, aby nas wyzwolić, odkupić. To Ty sprawiłeś, że staliśmy się wolni, naprawdę wolni. W naszym uwielbieniu Dzieciątka Jezus chcielibyśmy zjednoczyć się ze wszystkimi ludźmi na świecie, z całą przyrodą, a przede wszystkim Najświętszą Maryją, Matką Twoją Panie i moją.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga - bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, najmilszy Synu Maryi Panny - bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, największy Miłośniku ludzi - bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, Nauczycielu świętości - bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, upragniony Zbawicielu świata - bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, Przyjacielu ubogich i maluczkich - bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, Dawco wszelkiego błogosławieństwa - bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, Pociecho nieszczęśliwych - bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, Nadziejo zbawienia - bądź uwielbione

Boże, któryś nas tak umiłował, żeś Syna swego zesłał na ziemię, naucz nas z należną czcią poznać tajemnice Dzieciątka Jezus i wstępować w Jego ślady, abyśmy się Tobie podobali i otrzymali życie wieczne, przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Żeby Ci nie było zimno, ogrzeję Cię swoim sercem. Żeby Ci nie było smutno rozweselę Cię śpiewem. Żeby Ci nie było ciemno, rozjaśnię stajenkę światłem mojej wiary. Pragnę, by było Ci dobrze. Śpij, utulę Cię i ukołyszę swoją miłością.

Kochamy Cię Panie. Amen

Jezus malusieńki

Jezus malusieńki leży wśród stajenki
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.

Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła
w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

Dziecina się kwili, Matuleńka lili
w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli
w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli

Matusia truchleje, serdeczne łzy leje
O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje.
O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje.

Przestań płakać, proszę, bo żalu nie zniosę
Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę.
Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę.

Józefie stareńki, daj z ogniem fajerki
Grzać Dziecinę, sam co prędzej podpieraj stajenki.
Grzać Dziecinę, sam co prędzej podpieraj stajenki,

Pokłon oddawajmy, Bogiem go wyznajmy
To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.
To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.

Niech Go wszyscy znają, serdecznie kochają
Za tak wielkie poniżenie chwałę Mu oddają
Za tak wielkie poniżenie chwałę Mu oddają.

6. Modlitwa za dzieci

Boże, Ty powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je ubogacić potomstwem. Polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twoją Ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej świętej bojaźni , wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam ale, i Tobie naszemu Stwórcy, i naszej Ojczyźnie. Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi żyją. Udziel im pomocy i obrony, nam zaś dopomóż, abyśmy świadomi grożących niebezpieczeństw, przykładem naszego chrześcijańskiego życia zdołali je doprowadzić drogami cnoty i Bożych przykazań do nieba, gdzie będziemy Cię razem sławić na wieki. Amen.

7. Modlitwa za kapłanów - Ojca św. Pawła VI

Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste: obdarz naszych Kapłanów swą mocą i niepojętą miłością. Uzbrój ich w cierpliwości i wyrozumiałości wobec ludzkiej słabości. Daj im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen.

8. Modlitwa do Św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

9. Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:
 1. Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.
 2. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
 3. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
 4. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.
 5. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
 6. Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako miejsce Twojego działania.
 7. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który obraża Ciebie, Boga po trzykroć Świętego
Amen

10. Modlitwa za Ojczyznę i tych, co nią rządzą (ks. Piotr Skarga)

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

11. Błogosławieństwo nad mężem (kładzie się rękę na głowie)

Ja ….. (imię) w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego udzielonego nam w świętym sakramencie małżeństwa, obmywam cię w najdroższej Krwi Przymierza, którą Zbawiciel przelał za nas na krzyżu, i proszę Boga, by uwolnił cię od zła, które sprzeciwia się naszej miłości. Z serca ci przebaczam każde złe słowo, każdy gest, każde zaniedbanie, poniżenie czy pogardę, które mnie dotknęły. Otwieram się przed tobą i ponownie z miłością powierzam ci moje serce. Wyznaję przed Panem, że jesteś moim jedynym, wybranym, błogosławionym i ukochanym mężem.

Błogosławię ci w imieniu Najwyższego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty Pocieszyciel niech cię napełni swym światłem. Niech Pan przeniknie cię miłością i uzdrowi twoją duszę. Niech uzdrowi twoje wspomnienia i uczucia. Niech w miejsce ran wleje ciepło kojącej miłości. Zanurzam cię w Jego miłości i błogosławię. Błogosławię naszą relację, relację z naszymi dziećmi. Błogosławię twoich rodziców. Błogosławię twoich przyjaciół i znajomych. Błogosławię cię miłością całkowitą, bezwarunkową, przebaczającą i czułą. Co Pan ci przebaczył i ja ci przebaczam.

Niech Pan dotknie z miłością twego ciała, które jest dla mnie znakiem Jego miłości. Niech napełni cię Duchem Świętym. Błogosławię twój dotyk i spojrzenie, naszą bliskość i mieszkanie. Niech Pan da ci pokój i radość, nadzieję i wolność we wszelkich przejawach życia. Błogosławię twoje starania o pracę, trud pracy, twego pracodawcę i współpracowników. Błogosławię twoje hobby i rozrywkę, (...), błogosławię to, co ty będziesz błogosławić.

W imieniu Pana Jezusa błogosławię wszystkim wrogom, którzy świadomie czy nieświadomie utrudniają nam wspólne życie. Niech Pan da im dobro i miłosierdzie, światło i pokój.

Mężu, składam cię w Niepokalanym Sercu Maryi Panny i błogosławię + w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

12. Modlitwa za małżeństwo

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:
 • o dar szczerej rozmowy,
 • o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”,
 • o odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas łączy, wokół którego można coś zbudować (zgodnie z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj),
 • o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.
Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen.
Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się za nami wszystkimi! Amen.Niech nam Pan Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i zaprowadzi do życia wiecznego. Amen