Wstecz

1. Uroczystość Świętej Rodziny

Święto Świętej Rodziny z Nazaretu po raz pierwszy ustanowiono w Kanadzie. Ustanowił je, za aprobatą papieża Aleksandra VII, 4 listopada 1684r., bp. Francois Montmorency-Laval. Novum tego święta wywołało obiekcje we Francji, która go nie przyjęła i zablokowała jego rozpowszechnianie na inne kraje.
Święto to zostało wprowadzone na stałe do liturgii za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę Kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, dn. 20.XI.1890 r.wydał dekret aprobujący, „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”. Natomiast w liście Neminem fugit z 14 czerwca 1892r., Ojciec święty wskazał na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną, a mianowicie: postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów, atmosferę pobożności. Był on też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia (Arcanum divinae sapientiae), nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę, jako na miejsce postępu duchowego i służby w Kościele.
14 czerwca 1893 r., papież Leon XIII przyznał przywilej Mszy św. i Oficjum o Rodzinie Świętej (sam skomponował hymny do tego Oficjum) diecezjom, które złożyły odpowiednią prośbę. Święto Świętej Rodziny z Nazaretu ustalono na trzecią niedzielę po Epifanii. Za pontyfikatu Benedykta XV zostało ono przeniesione na niedzielę, która następowała po Epifanii. Obecnie Święto to przypada w I Niedzielę po Bożym Narodzeniu.

Modlitwa wstępna

Święta Rodzino z Nazaretu, gromadzimy się przed Tobą, aby z całym Kościołem uwielbiać Święte Imię Boga, który stał się człowiekiem i wybrał narodzenie, wzrastanie i życie w rodzinie podobnej milionom rodzin na ziemi. Święta Rodzino, Ty służyłaś zbawieniu i świadczyłaś każdego dnia o bliskości Boga wzrastając przed Nim – każdy w łączności z drugim, każdy z pomocą drugiego. Jezu, Maryjo, Józefie – podążaliście razem drogą życia, by wypełnić Boży zamysł, a Wasze zaufanie Bożym Obietnicom i gotowość pełnienia woli Bożej jest dla naszych rodzin wzorem naśladowania i drogą świętości.

2. Koronka do Świętej Rodziny (1/5)

Wierzę w Boga…,
Ojcze nasz…,
Zdrowaś Maryjo… (3 x),
Chwała Ojcu….

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.
1) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
2) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
3) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
4) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
5) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
6) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
7) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
8) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
9) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
10) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
Chwała Ojcu…
Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

3. Koronka do Świętej Rodziny (2/5)

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.
1) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
2) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
3) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
4) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
5) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
6) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
7) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
8) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
9) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
10) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
Chwała Ojcu…
Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

4. Koronka do Świętej Rodziny (3/5)

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.
1) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
2) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
3) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
4) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
5) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
6) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
7) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
8) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
9) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
10) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
Chwała Ojcu…
Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

5. Koronka do Świętej Rodziny (4/5)

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.
1) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
2) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
3) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
4) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
5) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
6) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
7) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
8) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
9) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
10) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
Chwała Ojcu…
Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

6. Koronka do Świętej Rodziny (5/5)

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.
1) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
2) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
3) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
4) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
5) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
6) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
7) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
8) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
9) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
10) Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
Chwała Ojcu…
Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się:
Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

7. Akt oddania się Świętej rodzinie

K. O dobry Jezu, który przez swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś,
W. Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski Cię proszą.
K. Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególna służbę poświęciły i oddały,
W. Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.
K. O Maryjo, Matko najmilsza,
W. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo, ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.
K. Także i Ty, chwalebny Patriarcho, święty Józefie,
W. Przybądź nam na pomoc swa przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona przedstawiła Jezusowi Chrystusowi. Amen.

Módlmy się:
Składamy Ci dzięki i wielbimy Cię, Boże, nasz Ojcze, za wszystkie rodziny chrześcijańskie, które słuchają słów Jezusa Chrystusa, Twojego Syna: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Obyśmy wspólnie z wszystkimi rodzinami mogli odpowiedzieć na chrześcijańskie powołanie, każdy z nas stosownie do darów, jakie otrzymał. Każdy poprzez świadectwo dobrych uczynków. Niech każdy z nas usłyszy wezwanie do oddania Tobie chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

8. Modlitwa za dzieci

Boże, Ty powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je ubogacić potomstwem. Polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twoją Ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej świętej bojaźni , wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam ale, i Tobie naszemu Stwórcy, i naszej Ojczyźnie. Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi żyją. Udziel im pomocy i obrony, nam zaś dopomóż, abyśmy świadomi grożących niebezpieczeństw, przykładem naszego chrześcijańskiego życia zdołali je doprowadzić drogami cnoty i Bożych przykazań do nieba, gdzie będziemy Cię razem sławić na wieki. Amen.

9. Modlitwa za kapłanów - Ojca św. Pawła VI

Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste: obdarz naszych Kapłanów swą mocą i niepojętą miłością. Uzbrój ich w cierpliwości i wyrozumiałości wobec ludzkiej słabości. Daj im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen.

10. Modlitwa do Św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

11. Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:
 1. Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.
 2. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
 3. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
 4. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.
 5. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
 6. Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako miejsce Twojego działania.
 7. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który obraża Ciebie, Boga po trzykroć Świętego
Amen

12. Modlitwa za Ojczyznę i tych, co nią rządzą (ks. Piotr Skarga)

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

13. Błogosławieństwo nad mężem (kładzie się rękę na głowie)

Ja ….. (imię) w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego udzielonego nam w świętym sakramencie małżeństwa, obmywam cię w najdroższej Krwi Przymierza, którą Zbawiciel przelał za nas na krzyżu, i proszę Boga, by uwolnił cię od zła, które sprzeciwia się naszej miłości. Z serca ci przebaczam każde złe słowo, każdy gest, każde zaniedbanie, poniżenie czy pogardę, które mnie dotknęły. Otwieram się przed tobą i ponownie z miłością powierzam ci moje serce. Wyznaję przed Panem, że jesteś moim jedynym, wybranym, błogosławionym i ukochanym mężem.

Błogosławię ci w imieniu Najwyższego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty Pocieszyciel niech cię napełni swym światłem. Niech Pan przeniknie cię miłością i uzdrowi twoją duszę. Niech uzdrowi twoje wspomnienia i uczucia. Niech w miejsce ran wleje ciepło kojącej miłości. Zanurzam cię w Jego miłości i błogosławię. Błogosławię naszą relację, relację z naszymi dziećmi. Błogosławię twoich rodziców. Błogosławię twoich przyjaciół i znajomych. Błogosławię cię miłością całkowitą, bezwarunkową, przebaczającą i czułą. Co Pan ci przebaczył i ja ci przebaczam.

Niech Pan dotknie z miłością twego ciała, które jest dla mnie znakiem Jego miłości. Niech napełni cię Duchem Świętym. Błogosławię twój dotyk i spojrzenie, naszą bliskość i mieszkanie. Niech Pan da ci pokój i radość, nadzieję i wolność we wszelkich przejawach życia. Błogosławię twoje starania o pracę, trud pracy, twego pracodawcę i współpracowników. Błogosławię twoje hobby i rozrywkę, (...), błogosławię to, co ty będziesz błogosławić.

W imieniu Pana Jezusa błogosławię wszystkim wrogom, którzy świadomie czy nieświadomie utrudniają nam wspólne życie. Niech Pan da im dobro i miłosierdzie, światło i pokój.

Mężu, składam cię w Niepokalanym Sercu Maryi Panny i błogosławię + w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

14. Modlitwa za małżeństwo

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:
 • o dar szczerej rozmowy,
 • o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”,
 • o odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas łączy, wokół którego można coś zbudować (zgodnie z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj),
 • o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.
Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen.
Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się za nami wszystkimi! Amen.Bóg zechciał wybrać mężczyznę i kobietę do współdziałania w miłości i w pracy, w swoim dziele stworzenia i odkupienia świata. Wznieśmy wspólną modlitwę do Boga za pośrednictwem Świętej Rodziny:

– Za wszystkich pasterzy i tych, którzy pełnią posługę w Kościele, aby służyli ludowi Bożemu z oddaniem, jak święty Józef godnie służył Panu Jezusowi i Dziewicy Maryi; Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny – prosimy Cię, Panie.
– Za Kościół, aby za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, we wszystkich narodach świata mógł spełniać owocnie swoją misję w rodzinach i z pomocą rodzin. Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny – prosimy Cię, Panie.
– Za przywódców rządów, aby kierowali życiem ekonomicznym, politycznym i społecznym sprawiedliwie i uczciwe, z poszanowaniem prawa i godności każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny – prosimy Cię, Panie.
– Za wszystkie rodziny na świecie, aby stały się źródłem Bożego miłosierdzia, świątyniami życia i miłości dla następnych pokoleń. Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny – prosimy Cię, Panie.
– Za małżonków, by łaska sakramentu małżeństwa okazała się silniejsza niż wszystkie słabości i kryzysy. Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny – prosimy Cię, Panie.
– Za dzieci i młodzież, by w rodzinie znajdowały silne wsparcie dla swojego rozwoju i mogły wzrastać w prawdzie i miłości. Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny – prosimy Cię, Panie.
– Za rodziny, które przeżywają niepokój z powodu braku pracy; które w trudzie zdobywają podstawowe środki utrzymania; które cierpią ucisk i prześladowanie z powodu wojny lub imigracji, aby Bóg udzielił im wszystkim pomocy i przyniósł pociechę; Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny – prosimy Cię, Panie.
– Za naszą wspólnotę Suchar: rodziców, młodzież, dzieci, starszych i samotnych, aby byli budowniczymi cywilizacji miłości. Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny – prosimy Cię, Panie.
- (intencje własne)

Modlitwa: Panie, daj swym wiernym Ducha prawdy i pokoju, aby mogli Cię poznać całym swoim sercem, wypełnili to, co Tobie miłe i zawsze cieszyli się Twym błogosławieństwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen