Wstecz

0. Różaniec tajemnice Bolesne

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

1x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu

1. Modlitwa w Ogrójcu

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ominie mnie ten kielich. (Mt 26,39).

Ogrodzie Oliwny- widok w tobie dziwny,
Widzę Pana Mego na twarz upadłego
Tęskność, smutek strach Go ściska,
Krwawy pot z niego wyciska.
Ach Mój Jezu, mdlejący prawie konający.
Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki
Ochotnie przyjmujesz za nas ofiarujesz.
Anioł Ci się z Nieba zjawia
O męce z Tobą rozmawia.
Ach Mój Jezu strwożony przed męką zmęczony.
Kawałek ziemi w Ogrodzie Oliwnym –
Modlitwa jakby dziecka – pokorna.
Wyznanie – jałmużna Krwi i potu trwogi konanie.
Ofiara całopalna, Syn cały oddany
A oto moje wyznanie – I Ja Tobie oddaje się Panie.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

2. Biczowanie Pana Jezusa

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. (J 19, 1)

Z ciemności ciszy, z brudnego barłogu
Myśl skołataną podnoszę ku Bogu:
Panie, dlaczego strąciłeś tak nisko
Dając tłumowi mnie na pośmiewisko?
Ciało znękane ucisnęło ducha,
A litość Twoja na jęki me głucha!
Wiem ja, o Panie, że winy własnemi
Chłoszczą mnie grzechy i wgniotły do ziemi,
Lecz Tyś wszechmocny, gdy przepuścisz winę,
Panie - odżyję i marnie nie zginę.
Patrzaj - od kości odpadło mi ciało,
Na płacz łez, na jęk oddechu nie stało,
Wołam Cię rano, wołam nocą ciemną,
Panie, ulituj - zlituj się nade mną!
Pierzchnęli wszyscy, którzy przy mnie stali
I duchem nędzni, i sercem mali,
A nieprzyjaciel urąga się nędzy —
Panie - O Panie, przyjdź w pomoc co prędzej!

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

3. Cierniem ukoronowanie

Ja na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. (J 18,17).

Przyjdź, zdejm nam z czoła koronę cierniową,
Daj wyciągniętym dłoniom ster uchwycić,
Pozwól głód duszy żebraczej nasycić,
Zapal na zgasłych miejscu zorzę nową.

Przyjdź wielki w dłoni z gałęzią palmową,
Uświęć stopami ziemię ludzi małych,
Podnieś do życia rój myśli omdlałych,
Wnieś nam pod czaszkę tęczę kolorową.

Czekamy! Drżące zgięliśmy kolana,
Czekamy cudu jak Jerozolima
Drżała w tęsknocie na nadejście Pana.

Już karły śmiechem z świątyni wygnane,
Drogi różanym kwieciem usypane,
Czekamy Ciebie, Człowieka-Olbrzyma.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa

Jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje” (Mk 8,34).

Nie Cię Piłat, o Chryste, przybił w drzewo tych krzyży — Jeno ja sam, com nie chciał do krwi Twojej się zbliżyć. I nie lud Cię krzyżował rozkrzyczany żydowski, Jeno duch mój, co nie chciał wierzyć, iżeś Syn Boski. I nie bok Twój przebiły ostre włócznie żołnierza, ale, iżem spraw Twoich, światu służąc, odbieżał. Nie to Piłat i Żydzi rzekli: - Krew Twa pociecze — lecz to złości sprawiły i te grzechy człowiecze. I jak na krzyż Cię kiedyś wbijał ludzi grzech wszystek, tak i dziś Cię krzyżują ludzkie złości, o Chryste. Krzyżują Cię w swych sercach, które mówią: - Zgiń, krzywdą Twoją i bólem dzień mi tuczyć i żyźnić. Krzyżują Cię w swych myślach, pełnych gniewów i złości, i już dawno niepomnych Twej dobroci, miłości. Krzyżują Cię i w sercach, i w tych myślach, i w czynie, z których każdy się tarza w złości, w grzechu, w przewinie, z których każdy, wpatrzony w własną korzyść i dosyt, nie chce widzieć, że przy nim płacze głodny i bosy. Nie Cię Piłat, o Chryste, w drzewo krzyża przybija, lecz ta dusza człowiecza, grzeszna, pusta, niczyja, lecz ta dusza, zamknięta w swojej pysze, i człowiek, który rani Twe serce w jednym grzesznym swym słowie. I nie żołnierz to bok Twój włócznią ostrą swą rani – lecz świat, który urąga, miast miłować bez granic.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

5. Śmierć Jezusa na Krzyżu

Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotaą ukrzyżowali tam Jezusa” (Łk 23,33).

O krzyżu Pański, pamiątko przedroga Po Bogu! straszne godło męki Boga! Tulę cię, krzyżu święty, w sercu mojem Rozkołysanym srodze niepokojem. Krzyżu, spuścizno po Bogu - człowieku! Po Zbawicielu tajemnico wieku I wieków wszystkich - i całej wieczności! Azaż me serce godnie cię ugości? Serce! lepianko moja nędzna z gliny, Rozszerz się! rozbrzmij pieśń dobrej nowiny! Oczyść na gody i myśli, i chęci, Co wichrzą: bowiem Bóg się w tobie święci. Ukrzyżowany Pan mój ze mną - we mnie Światłością ramion swych na łona ciemnie, Na legowisko różnych zmór - miłośnie Roztoczył tęczę ku nowej snadź wiośnie. Odnówże, Panie, wraz i mego ducha! Każ nawałnicy tam - każ! a usłucha: I cisza wielka w duszy wnet nastanie, I naokoło zamkną się otchłanie. Bowiem myśl moja i uczucie moje, I długoletnie znoje, bóle, boje, I zachwycenie wieszcze, co mną miota, To gra mej fali na wodach żywota!

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

6. Modlitwa za dzieci

Boże, Ty powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je ubogacić potomstwem. Polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twoją Ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej świętej bojaźni , wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam ale, i Tobie naszemu Stwórcy, i naszej Ojczyźnie. Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi żyją. Udziel im pomocy i obrony, nam zaś dopomóż, abyśmy świadomi grożących niebezpieczeństw, przykładem naszego chrześcijańskiego życia zdołali je doprowadzić drogami cnoty i Bożych przykazań do nieba, gdzie będziemy Cię razem sławić na wieki. Amen.

7. Modlitwa do Św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

8. Modlitwa za kapłanów - Ojca św. Pawła VI

Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste: obdarz naszych Kapłanów swą mocą i niepojętą miłością. Uzbrój ich w cierpliwości i wyrozumiałości wobec ludzkiej słabości. Daj im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen.

9. Modlitwa za Ojczyznę i tych, co nią rządzą (ks. Piotr Skarga)

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

10. Błogosławieństwo nad mężem (kładzie się rękę na głowie)

Ja ….. (imię) w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego udzielonego nam w świętym sakramencie małżeństwa, obmywam cię w najdroższej Krwi Przymierza, którą Zbawiciel przelał za nas na krzyżu, i proszę Boga, by uwolnił cię od zła, które sprzeciwia się naszej miłości. Z serca ci przebaczam każde złe słowo, każdy gest, każde zaniedbanie, poniżenie czy pogardę, które mnie dotknęły. Otwieram się przed tobą i ponownie z miłością powierzam ci moje serce. Wyznaję przed Panem, że jesteś moim jedynym, wybranym, błogosławionym i ukochanym mężem.

Błogosławię ci w imieniu Najwyższego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty Pocieszyciel niech cię napełni swym światłem. Niech Pan przeniknie cię miłością i uzdrowi twoją duszę. Niech uzdrowi twoje wspomnienia i uczucia. Niech w miejsce ran wleje ciepło kojącej miłości. Zanurzam cię w Jego miłości i błogosławię. Błogosławię naszą relację, relację z naszymi dziećmi. Błogosławię twoich rodziców. Błogosławię twoich przyjaciół i znajomych. Błogosławię cię miłością całkowitą, bezwarunkową, przebaczającą i czułą. Co Pan ci przebaczył i ja ci przebaczam.

Niech Pan dotknie z miłością twego ciała, które jest dla mnie znakiem Jego miłości. Niech napełni cię Duchem Świętym. Błogosławię twój dotyk i spojrzenie, naszą bliskość i mieszkanie. Niech Pan da ci pokój i radość, nadzieję i wolność we wszelkich przejawach życia. Błogosławię twoje starania o pracę, trud pracy, twego pracodawcę i współpracowników. Błogosławię twoje hobby i rozrywkę, (...), błogosławię to, co ty będziesz błogosławić.

W imieniu Pana Jezusa błogosławię wszystkim wrogom, którzy świadomie czy nieświadomie utrudniają nam wspólne życie. Niech Pan da im dobro i miłosierdzie, światło i pokój.

Mężu, składam cię w Niepokalanym Sercu Maryi Panny i błogosławię + w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

11. Modlitwa za małżeństwo

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:
Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen.
Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się za nami wszystkimi! Amen.Niech nam Pan Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i zaprowadzi do życia wiecznego. Amen