Wstecz

1. Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła o łaskę nawrócenia

Panie Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu, Ty zostałeś posłany przez Ojca, by dokonać dzieła zbawienia świata. Ty wybrałeś św. Pawła, Apostoła Narodów, aby zaniósł Ewangelię poganom. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, Panie, o dar nawrócenia serca i gorliwej modlitwy, o łaskę uważnego słuchania Twego słowa i wprowadzania go w codzienne życie. Spraw, Najwyższy Pasterzu Kościoła, abyśmy zapaleni gorliwością apostolską św. Pawła odważnie włączyli się w dzieło nowej ewangelizacji i mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Pawle, Ty który doświadczyłeś łaski gwałtownego nawrócenia, prosimy Cię wstawiaj się przed Bożym Tronem za ..., aby jak najszybciej mógł się nawrócić i należeć do Boga. Amen.

2. Nowenna za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła (ciąg dalszy)

W pierwszym dniu (piątek - 18. styczeń 2019):

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone świętemu Pawłowi przez nawrócenie Go z zawziętego prześladowcy na gorliwego Apostoła Kościoła. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby serce ... uległo łasce całkowitego nawrócenia i przemiany do życia w Tobie. Amen.

W drugim dniu (sobota - 19. styczeń 2019):

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że wybrałeś świętego Pawła na wzór i nauczyciela świętego dziewictwa i czystości. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby umysł, serce i zmysły ... znały, kochały i służyły jedynie Tobie, poświęcały wszystkie siły dla Twojej chwały. Amen.

W trzecim dniu (niedziela - 20. styczeń 2019):

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że przez świętego Pawła dałeś nam przykład i zachętę do doskonałego posłuszeństwa. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby ... okazał pokorną uległość względem Twoich planów i zamierzeń co do swojego życia. Amen.

W czwartym dniu (poniedziałek - 21. styczeń 2019):

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że przez uczynki i słowa świętego Pawła pokazujesz nam ducha prawdziwego ubóstwa. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby ... został uwolniony z nałogów i złych przyzwyczajeń. Amen.

W piątym dniu (wtorek - 22. styczeń 2019):

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że dałeś świętemu Pawłowi serce pełne miłości do Boga i Kościoła i że dzięki Jego gorliwości zbawiłeś wiele dusz. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby ... żył niegasnącą nadzieją w Twoje miłosierdzie. Amen.

W szóstym dniu (środa - 23. styczeń 2019):

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że świętego Pawła uczyniłeś Nauczycielem wielu Narodów. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby ... żył przekazaną przez Niego wiarą. Amen.

W siódmym dniu (czwartek - 24. styczeń 2019):

Uwielbiam Cię, Panie Jezu że w świętym Pawle Twoja łaska przynosiła owoce. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby w ... rządziła tylko miłość. Amen.

W ósmym dniu (piątek - 25. styczeń 2019):

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że święty Paweł poznał Cię i naśladował. Spraw prosimy Cię za Jego wstawie- nnictwem, aby również ... poznał Cię i uwielbiał, Jedyną: Drogę, Prawdę i Życie. Amen.

W dziewiątym dniu (sobota - 26. styczeń 2019):

Uwielbiam Cię, Panie Jezu, że święty Paweł pałał gorliwością o Twoją chwałę. Spraw prosimy Cię, za Jego wstawiennictwem, aby w ... wzbudził się gorący powiew żywej wiary i miłości. Amen.

Modlitwy końcowe:

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Ty powołałeś świętego Pawła Apostoła do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom. Spraw, abyśmy za Jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

3. Litania do św. Pawła

Miłości Boga Ojca, zbawiaj nas.
Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas.
Udzielanie się Ducha Świętego, uświęcaj nas.
Święty Pawle, módl się za nami.
Ty, coś sam dostąpił Miłosierdzia Bożego módl się za nami.
Ty, któremu objawił się Syn Boży módl się za nami.
Ty, który byłeś naczyniem wybranym Chrystusa módl się za nami.
Ty, który byłeś kaznodzieją, Apostołem i nauczycielem narodów módl się za nami.
Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami módl się za nami.
Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła módl się za nami.
Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom módl się za nami.
Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów módl się za nami.
Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża módl się za nami.
Ty, przez którego Chrystus żył i mówił módl się za nami.
Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej módl się za nami.
Ty, któryś podjął więzienia i trudy módl się za nami.
Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa módl się za nami.
Ty, który za życia bywałeś porywany do nieba módl się za nami.
Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie módl się za nami.
Ty, który po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwałeś wieńca sprawiedliwości módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole.
W: Który głosisz prawdę po całym świecie.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4. Modlitwa za dzieci

Boże, Ty powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je ubogacić potomstwem. Polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twoją Ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej świętej bojaźni , wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam ale, i Tobie naszemu Stwórcy, i naszej Ojczyźnie. Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi żyją. Udziel im pomocy i obrony, nam zaś dopomóż, abyśmy świadomi grożących niebezpieczeństw, przykładem naszego chrześcijańskiego życia zdołali je doprowadzić drogami cnoty i Bożych przykazań do nieba, gdzie będziemy Cię razem sławić na wieki. Amen.

5. Modlitwa za kapłanów - Ojca św. Pawła VI

Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste: obdarz naszych Kapłanów swą mocą i niepojętą miłością. Uzbrój ich w cierpliwości i wyrozumiałości wobec ludzkiej słabości. Daj im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen.

6. Modlitwa do Św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

7. Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:
  1. Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.
  2. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
  3. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
  4. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.
  5. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
  6. Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako miejsce Twojego działania.
  7. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który obraża Ciebie, Boga po trzykroć Świętego
Amen

8. Modlitwa za Ojczyznę i tych, co nią rządzą (ks. Piotr Skarga)

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

9. Błogosławieństwo nad mężem (kładzie się rękę na głowie)

Ja ….. (imię) w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego udzielonego nam w świętym sakramencie małżeństwa, obmywam cię w najdroższej Krwi Przymierza, którą Zbawiciel przelał za nas na krzyżu, i proszę Boga, by uwolnił cię od zła, które sprzeciwia się naszej miłości. Z serca ci przebaczam każde złe słowo, każdy gest, każde zaniedbanie, poniżenie czy pogardę, które mnie dotknęły. Otwieram się przed tobą i ponownie z miłością powierzam ci moje serce. Wyznaję przed Panem, że jesteś moim jedynym, wybranym, błogosławionym i ukochanym mężem.

Błogosławię ci w imieniu Najwyższego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty Pocieszyciel niech cię napełni swym światłem. Niech Pan przeniknie cię miłością i uzdrowi twoją duszę. Niech uzdrowi twoje wspomnienia i uczucia. Niech w miejsce ran wleje ciepło kojącej miłości. Zanurzam cię w Jego miłości i błogosławię. Błogosławię naszą relację, relację z naszymi dziećmi. Błogosławię twoich rodziców. Błogosławię twoich przyjaciół i znajomych. Błogosławię cię miłością całkowitą, bezwarunkową, przebaczającą i czułą. Co Pan ci przebaczył i ja ci przebaczam.

Niech Pan dotknie z miłością twego ciała, które jest dla mnie znakiem Jego miłości. Niech napełni cię Duchem Świętym. Błogosławię twój dotyk i spojrzenie, naszą bliskość i mieszkanie. Niech Pan da ci pokój i radość, nadzieję i wolność we wszelkich przejawach życia. Błogosławię twoje starania o pracę, trud pracy, twego pracodawcę i współpracowników. Błogosławię twoje hobby i rozrywkę, (...), błogosławię to, co ty będziesz błogosławić.

W imieniu Pana Jezusa błogosławię wszystkim wrogom, którzy świadomie czy nieświadomie utrudniają nam wspólne życie. Niech Pan da im dobro i miłosierdzie, światło i pokój.

Mężu, składam cię w Niepokalanym Sercu Maryi Panny i błogosławię + w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

10. Modlitwa za małżeństwo

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:
Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen.
Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się za nami wszystkimi! Amen.Niech nam Pan Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i zaprowadzi do życia wiecznego. Amen