Modlitwy poranne

Duchu Święty zstąp na mnie, zjednocz się ze mną, ukształtuj mnie, napełnij mnie, użyj mnie.
Duchu Święty zstąp na mnie.
Duchu Święty zstąp na mnie, zjednocz się ze mną, ukształtuj mnie, napełnij mnie, użyj mnie.
Duchu Święty zstąp na mnie.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Proszę mojego Anioła stróża, którego nieskończona dobroć Boża postawiła przy moim boku, aby zaniósł moje modlitwy do Niepokolanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Proszę Niepokalane Serce Maryi, aby zaniosło je Przenajświętszemu Sercu Jezusa. Matko Przenajświętsza dziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo. Składam dzięku Panu Jezusowi za to, że przyjmuje moje modlitwy. Dziękuję mojemu Aniołowi Stróżowi za jego pomoc. Panie proszę Cię prowadź mnie w moich modlitwach, które mam zamiar odmówić, aby były Ci miłe i przyczyniły się do mojego wzrostu. Amen

Ojcze Niebieski powierzam Ci mój dzień. Zrób z nim co chcesz. Poddaję się Twojej woli. Proszę mojego Anioła stróża, którego nieskończona dobroć Boża postawiła przy moim boku, aby pomógł mi zrozumieć i wypełnić Twoją wolę. Dzięki Ci Ojcze Niebieski za tego anioła. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Aniele Boży proszę Cię pomóż mi zrozumieć i wypełnić wolę Bożą w tym dniu. Błogosławię mojego Anioła Stróża w imię Pana Jezusa Chrystusa. Powierzam mój dzień Przenajświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Panie Jezu mój dobry pasterzu proszę Cię, pomóż mi zrozumieć i wypełnić Twoją wolę. Spraw, aby moje słowa były Twoimi słowami, moje kroki Twoimi krokami, moje myśli Twoimi myślami. Trwaj we mnie. Proszę Cię także abyś powiększał moją wiarę w Ciebie. Chwała Przenajświętszemu Sercu Jezusa. Maryjo przenajświętsza, moja dobra matko, pomóż mi i Ty przeżyć ten dzień w jedności z Panem. Spraw abym był czysty i nieskalany w myślach, w sercu, w duszy, w całej mojej woli i osobie. Niech będzie błogosławione Twoje Przenajświętsze serce, Matko Miłości. Boże mój wielbię Cię całym moim sercem. Składam Ci dzięki za to, że mnie stworzyłeś, że uczyniłeś mnie chrześcijaninem i pozwoliłeś mi przeżyć tę noc. Dziękuję Ci również za dzień który przeżyję dzisiaj. Przez błogosławione dłonie Najświętszej Maryi Panny ofiaruję Ci każdą chwilę mojego dnia. Pomóż mi aby był on zgodny z Twoją wolą i przeżyty na Twoją chwałę przez Święte dłonie Dziewicy Maryi. W świętym kielichu, który w tym dniu każdy kapłan wznosi nad ołtarzem, składam modlitwy i uczynki których dokonam, radość kochania Ciebie i cierpienia których doznam, w myśl intencji Bożej ofiary. Ofiaruję Ci to wszystko Ojcze na odkupienie moich grzechów, za nawrócenie grzeszników oraz za dusze w Czyśćcu. Niech mój dzień będzie nieustanną mszą, wieczną ofiarą, nieprzerwaną wspólnotą z Tobą. Proszę Cię Ojcze okaż miłosierdzie niepotrafiącym dostrzec światłości Twojego oblicza, która jest wewnątrz i wokół nich. I oświeć ich dodatkowo Twoich światłem. Obdarz ich łaską wiary w Twojego Syna i mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa