1. Rota

2. Wojenko, wojenko

3. Ułani, ulani malowane dzieci

4. Rozkwitały pąki białych róż

5. O mój rozmarynie

6. Przybyli ułani

7. Jak to na wojence ładnie

8. Ostatni mazur

9. My, Pierwsza Brygada

10. Idzie żołnierz borem lasem